Teamutvikling

  • teambuilding

Teamutvikling

Hva kjennetegner gode lederteam? Spørsmålet bør ikke gis et enkelt svar, fordi ethvert lederteam preges av organisasjonen, oppgavene, kulturen, lederne som deltar i teamet, og medarbeiderne.

Lederteam har ofte utbytte av å trene på det de ønsker å få til, som team eller gruppe.

  • At teamet har en omforent ramme og struktur
  • At teamet evner å jobbe integrert
  • At teamet har god kommunikasjons- og diskusjonskultur
  • At det er god stemning og trygghet i teamet
  • At teamleders rolle er tydelig, og teammedlemmenes roller avklarte

TMP – Team Management Profile

TMP er et verktøy til team- og individutvikling som også er effektiv i konflikthåndtering, omstillingsprosesser, coaching og karriereutvikling.

TMP er sterkt forankret i arbeidssituasjonen og settes i system gjennom et modellbegrep som gjør verktøyet enkelt å forstå og å arbeide videre med.

Hva måler TMP – Team Management Profile?

Profilen utarbeides på bakgrunn av målinger av fire hovedforhold i arbeidssituasjonen:

  • Hvordan en person foretrekker å forholde seg til andre
  • Hvordan en person foretrekker å samle informasjon
  • Hvordan en person foretrekker å ta beslutninger
  • Hvordan en person foretrekker å organisere seg selv og andre

Profilen er på over 25 sider og gir en beskrivelse av arbeidspreferansene. Den fremhever sterke sider i tillegg til at den peker på områder for videre utvikling.

Resultatene i rapporten overføres til teamstyringshjulet der man finner foretrukne rolle og støtteroller. Teamstyringshjulet er en unik visuell modell som viser rekken av roller som finnes i effektive, velbalanserte team. Teamstyringshjulet gir en enkel og lett tilgjengelig ramme for videre læring og utvikling av forhold knyttet til individ og team.

TMP er utviklet av Right Management og er et av de mest brukte utviklingsverktøyene på sitt felt.


Aktivitetsdager for bedriften

…der engasjement og felles opplevelelser skaper utvikling!

EG consult har ved flere anledninger arrangert team og opplevelsesdager for personalgrupper. Vi har et bredt spekter av øvelser og leker som utfordrer, engasjerer og stimulerer til samarbeid. Et viktig poeng er å skape begeistring i gruppene og at det blir tid til refleksjon i etterkant. Her stiller vi hverandre spørsmål om hvordan ting kunne vært løst, hva fungerte, hva kan vi overføre til oppgaver vi løser i hverdagen?

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker til spesifikt tema, tid og sted!