Om Oss

  • _DSC6059-Edit

Vi brenner for at din arbeidsdag skal være preget av kvalitet og begeistring!

Gjennom fokus på medarbeiderskap, ledelse og kommunikasjon jobber EG Consult sammen med deg for å skape en plattform i ditt og deres arbeid som styrker personalgruppen i å nå felles mål.

  • Vår erfaring fra ulike personalgrupper er at teamøvelser gir en ny styrke og glød inn i personalarbeidet.
  • Våre verktøy innen team, ledelse og kommunikasjon gir hver enkelt en styrke til egen og felles utvikling.
  • Veiledning/coaching av små eller større grupper gir større klarhet i retning og utvikling av gruppen.

Vår styrke er at vi sammen med deg og med deg/ditt team kan skape et utviklingsløp som er fullt tilpasset deres ønsker og behov!

 


Glenn Halvorsen

 

Glenn Halvorsen var ferdig utdannet førskolelærer på Høgskolen i Oslo 1996.

Etter dette har han arbeidet som daglig leder i 4 forskjellige barnehager i Oslo og Østfold.

Glenn har også ulik trenererfaring innen idrett, og har gjennom dette bidratt med teambygging og målrettet arbeid.

Glenn er autroisert på TMP (Team Management Profile) Kom Pro (kommunikasjonsprofilering), presentasjonsteknikk, personlighetskommunikasjon og aktiv lytting.

Hans motivasjon for arbeidet er engasjerte medarbeidere som jobber for felles mål og innhold. I denne prosessen har aktiv ledelse vært et viktig satsningsomårde. Ut fra dette har det vokst frem et engasjement for ledelse og kommunikajson som fag.


Elisabeth Engen Lie

 

Elisabeth har sin grunnutdanning som førskolelærer med videreutdanning i musikk, barnevern, kommunikasjon og ledelse.

Fra 2007 startet studier med NLP coaching og avsluttet med NLP Master i 2009.

For å bygge på coachutdanningen gikk studiene videre til Norsk Gestaltinstitutt høyskole for 2 årig gestaltcoach utdanning.

Elisabeth er utannet mindfulness instruktør 2014

Elisabeth brenner for at hver enkelt medarbeider og individ skal kjenne sitt eget engasjement i livets ulike roller, privat eller på jobb.

Elisabeth har lang erfaring fra barnehagedrift, og bygget sin første barnehage i 2002. Elisabeth har deltatt i Innovasjon Norges program for kvinnelige gründere, og har erfaring fra å bygge opp bedrifter og personalgrupper.