Mindfulness

  • EG-Consult3

Hva er Mindfulness?

Ordet Mindfulness oversettes ofte med «Oppmerksomt nærvær», og er basert på gammel asiatisk tradisjon og inspirert av buddhistisk meditasjon. Anvendes også innenfor moderne vestlig psykologi, og får stadig større plass i arbeidet med stress, utbrenthet og depresjon.
Mindfulness dreier seg om å være fullt og helt oppmerksom på det som skjer i kroppen og tankene akkurat nå, for å fjerne negativt stress og få mentalt overskudd. Mindfulness er nærvær i egen kropp og sinn, og inspirerer til å ta i bruk alle sansene våre.

Følelser og tanker oppleves som de er, men vurderes ikke, de observeres bare, hvilket gir en selv et innblikk i hvordan man selv er. Mindfulness gir deg verktøy for å møte deg selv som du er, ta et oppgjør med din indre kritiker. Du vil bli bevisst hva som oppleves som «støy» i ditt eget hode. Ved å få fokus på pust og selve kroppen, vil alt tankestøy få mindre plass i livet.

Det er mye forskning omkring mindfulness og resultatene er gode. Forsker Janus C. Jakobsen uttaler:

«Effetkten er strålende! Folk som har lært mindfulness, føler seg overbevist om at metoden virker. Og det har nylig blitt vitenskapelig bekreftet av psykologer. Hjerneforskere har imidlertid ikke kunnet forklare hvorfor.

Nå mener en dansk forskergruppe å ha funnet en mulig virkningsmekanisme ved å analysere blant annet hjerneskanninger og målinger av hjerneaktivitet. De har gått gjennom åtte studier i en systematisk evaluering av den vitenskapelige litteraturen på området.

– Undersøkelsen vår viser at mindfulness påvirker hjernen, sier den danske prosjektlederen, Janus Christian Jakobsen, som forsker på evidensbasert medisin ved Copenhagen Trial Unit på det danske Rigshospitalet.»

Mindfulness er for alle, kan brukes i alle sammenhenger, hvorsomhelst og krever bare at du selv tar det i bruk!

 

Elisabeth i EG Consult er utdannet mindfulness instruktør og sier:

«Før trodde jeg mindfulness var en annen variant av yoga eller meditasjon. Gjennom den tiden jeg tok utdannelsen så jeg at min pust, mitt fokus og mentale holdning ble veldig endret. Jeg har fått en helt ny hverdag hvor alt er mer i balanse og tankene oppleves ikke som støy. Mindfulness er en måte å leve på – som jeg bærer med meg hele tiden.

Hadde jeg visst hvilken effekt og kvaltitet mindfulness har, hatt jeg gjort dette for lenge siden»

EG Consult tilbyr trening i mindfulness til enkeltpersoner, grupper eller på arbeidsplassen. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.