Ledertrening

  • glenn

  • elisabeth

Vi har vel alle drømt om den perfekte sjef, som er tydelig, rettferdig, høflig men streng og som ser alle menneskene vedkommende er leder for. Når du selv sitter i rollen som sjef – hvilke egenskaper ser du hos deg selv, eller hva trenger du trening på?

Det finnes utallige teorier på hva, hvorfor og hvordan en god leder skal oppnå resultater – men finnes det egentlig èn fasit?

EG Consult har tro på at det må ligge en felles visjon i bunnen for alt arbeid, og at ledere sammen med sin arbeidsgruppe må ha et solid verdisett som fungerer som ledesnor i arbeidet.

Vi kan jobbe med ledere i gruppe eller med den enkelte, og tilpasser verktøy og metode etter de mål som du eller dere ønsker å oppnå!