Kommunikasjon

  • teambuilding2

Aktiv lytting

I relasjoner enten på jobb eller hjemme handler mye om kommunikasjon.

  • Hvordan oppfatter vi?
  • Hvordan formidler vi?
  • Hvordan LYTTER vi?

Skal kommunikasjon bære frukter
er det viktig å være bevisst at det du mener å si
ikke alltid er det du virkelig sier

Det kan også være slik at det den andre hører
ikke alltid er det den andre tror han hører

Og som om ikke det blir komplisert nok
kan det også være slik at det den andre mener å svare
ikke alltid er det du tror den andre svarer

Det å lytte er en kombinasjon av fysisk ferdighet, fokusering og oppfatningsevne.

I kommunikasjonsforhold er lytting trolig den viktigste og mest utfordrende egenskap samtidig som den er den minst utviklede kommunikasjonsferdighet!

EG Consult vil kunne hjelpe deg/dere til å øke kommunikasjonsferdigheten, aktiv lytting, gjennom:

  • Grunnleggende egenskaper i tosidig kommunikasjon
  • Egen og andres holdninger til aktiv lytting
  • Lytteprosesser
  • Praktiske øvelser
  • Årsaker til misforståelser

EG Consult har god erfaring med prosess-jobbing på dette temaet, og kan love en spennende innsikt både hos deg selv og hos dine kommunikasjonspartnere.


Kommunikasjonsprofilering

EG Consult har over flere år benyttet verktøyet Kommunikasjonsprofilering (KomPro) i arbeidet med personalgrupper som ønsker å bli bedre på kommunikasjon seg i mellom.

KomPro er en ren kommunikasjonsprofilering, der du får et spørreskjema om din kommunikasjonsform. Ut fra spørreskjemaet vil du få din egen kommunikasjonsprofil. Den forteller om ditt ståsted i kommunikasjon og hvordan du kan lese, forstå og tilpasse deg andre sin måte å kommunisere på.

Verktøyet er enkelt å forstå, og gir rom for ny forståelse og respekt for hverandres behov i en hektisk hverdag.

Den største effekten ved bruken av dette verktøyet er at den enkelte blir mer bevisst sine egne behov og utfordringer i kommunikasjon, samt at den gir en god innsikt i kommunikasjonsformen til de du omgir deg med.