Coaching

  • _DSC5992

Har du en drømsom venter på å realiseres?
Har du et målsom venter på å bli nådd?
Ønsker du en visjonsom skal lede deg videre?

Da kan coaching være det du trenger for å komme videre!

 

Coaching kan øke bevissthet om hvordan kroppen og hjernen fungerer sammen. Tidligere opplevelser og erfaringer har lært oss en spesiell måte å reagere på, en programmering som utløses automatisk enten vi vil eller ikke. Denne programmeringen kan vi endre for å oppnå mer hensiktsmessige og ønskede reaksjonsmønstre.

Jeg har lang erfaring med mental trening som trener og til eget bruk. NLP er det mest effektive verktøyet jeg kjenner som har en struktur som gir rask og ønsket endringLiv Arnesen, første kvinne solo til Sydpolen

EG Consult benytter coachteknikker hentet fra NLP og Gestalt. NLP har fokus på det du programmerer hjernen til å tenke, ville, mene. Gestalt har fokus på hvilke reaksjoner kroppen viser og hvilke signaler den gir. Sammen gir dette en god effekt og innsikt i hva som er «her og nå».